Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne i finanssektoren fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 62.600 medarbejdere i kalenderåret 2014.

Det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejderne i finanssektoren har stort set ikke ændret sig fra 2013 til 2014. Det viser FA Fraværsstatistik 2014, som netop er offentliggjort i seneste nummer af FA•FOKUS.

DA’s Strukturstatistik for 2014 er netop udkommet. Statistikken viser, at halvdelen af alle DA-lønmodtagere tjente mellem 182 kr. og 298 kr. i 2014.

Arbejdsskadestyrelsens statistik for 2013 viser, at der er anmeldt flere arbejdsulykker og erhvervssygdomme end året før. Den finansielle sektor er fortsat en af de hovedbrancher, som har færrest arbejdsskader.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

FA har beregnet personaleomsætningen, som fortsat viser, at der er flere medarbejdere, der forlader finansvirksomhederne, end der kommer nye til. Der er mindre udsving fra periode til periode, men overordnet set er personaleomsætningen på samme niveau som i de foregående 4-5 år.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2015.