DA’s Strukturstatistik for 2014 er netop udkommet. Statistikken viser, at halvdelen af alle DA-lønmodtagere tjente mellem 182 kr. og 298 kr. i 2014.

Arbejdsskadestyrelsens statistik for 2013 viser, at der er anmeldt flere arbejdsulykker og erhvervssygdomme end året før. Den finansielle sektor er fortsat en af de hovedbrancher, som har færrest arbejdsskader.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

FA har beregnet personaleomsætningen, som fortsat viser, at der er flere medarbejdere, der forlader finansvirksomhederne, end der kommer nye til. Der er mindre udsving fra periode til periode, men overordnet set er personaleomsætningen på samme niveau som i de foregående 4-5 år.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2015.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

Sammenlignet med virksomheder og organisationer i alt har branchen finansiering og forsikring en højere gennemsnitlig månedsfortjeneste i 2013. Også når der ses på forskellige uddannelsesniveauer er lønnen i finanssektoren højere end i virksomheder og organisationer generelt.