Trods faldende medarbejdertal i sektoren er Danmark stadig det land i Norden, der har flest bankmedarbejdere. Det viser Nordisk Bankstatistik 2014, der offentliggøres i den seneste udgave af FA•FOKUS.

DA-funktionærerne har det laveste sygefravær, tæt efterfulgt af finansmedarbejderne, mens ansatte i kommuner og regioner har det højeste sygefravær.

Nu er det muligt at se de virksomhedsspecifikke løn- og fraværsstatistikker opdelt på uddannelse for 2014.

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på Finansbacheloruddannelsen

De nyeste personaleomsætningstal viser en stigning i både fratrædelser og ansættelser i finanssektoren. Samtidig er ansættelserne relativt set på sit højeste niveau siden 2008. Det er dog endnu for tidligt at tale om et skifte i niveauet for personaleomsætningen - endsige en stigende trend.

Næsten hver tredje leder i den finansielle sektor er nu kvinde, viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

De nyeste beskæftigelsestal fra FA's medlemsvirksomheder viser, at beskæftigelsen fortsat falder.

FA´s strukturstatistik for 2014 tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 62.600 finansansatte.

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne på penge- og realkreditområdet fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 47.900 medarbejdere i kalenderåret 2014.

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne på forsikringsområdet fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 14.800 medarbejdere i kalenderåret 2014.