Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye løntabeller, hvori de kommende overenskomstbestemte lønstigninger er medregnet.

Andelen af tiltrædelser er nu højere end andelen af fratrædelser i hele finanssektoren. Det viser nye tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.

Andelen af kvinder er relativt konstant fordelt på virksomhedsstørrelse

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye tal for personaleomsætningen i finanssektoren. Tallene viser, at på penge- og realkreditområdet er andelen af tiltrædelser større end andelen af fratrædelser. På forsikringsområdet er billedet modsat.

It-medarbejdere i finanssektoren tjener væsentligt mere end andre it-medarbejdere, viser ny særkørsel fra Danmarks Statistik.

Antallet af pengeinstitutters filialer i Danmark fortsætter med at falde, viser en ny opgørelse.

Via få klik på FA’s hjemmeside kan du nu se en uddannelsesopdelt løn- og fraværsstatistik for din virksomhed.

Den årlige strukturstatistik fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) giver FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at benchmarke egne lønniveauer mod resten af sektoren. Strukturstatistik 2016 er netop udkommet.