Bruttoledigheden har siden primo 2013 haft en faldende tendens, mens nettoledigheden er faldet siden februar 2015.

Ny undersøgelse. IT-medarbejdere i FA's medlemsvirksomheder lønnes betydeligt højere end IT-medarbejdere i øvrige virksomheder og organisationer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2016.

Regeringen fremsætter i december et nyt forslag til ændring af lov om kønsopdelt lønstatistik. FA har afgivet et overordnet set positivt høringssvar til udkastet med forslag til præciseringer.

Ansatte i branchen finansiering og forsikring har i gennemsnit højere månedsfortjeneste end ansatte i virksomheder og organisationer generelt.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lønsammenligningerne skal tolkes med lidt varsomhed, da landene bl.a. er indrettet med forskellige skatte- og afgiftssystemer og forskellige måder at finansiere sociale bidrag på.

Trods faldende medarbejdertal i sektoren er Danmark stadig det land i Norden, der har flest bankmedarbejdere. Det viser Nordisk Bankstatistik 2014, der offentliggøres i den seneste udgave af FA•FOKUS.

DA-funktionærerne har det laveste sygefravær, tæt efterfulgt af finansmedarbejderne, mens ansatte i kommuner og regioner har det højeste sygefravær.