Ny sats for indslusningslønnen på forsikringsområdet

Det fjerde FA Magasinet i 2013 sætter fokus på de kommende overenskomstforhandlinger

Antallet af arbejdsulykker i finanssektoren er markant lavere end i andre brancher

Nye tal fra FA’s årlige beskæftigelsesundersøgelse viser, at det fald i beskæftigelsen, der blev indledt i 2008, fortsætter. Faldet finder især sted inden for pengeinstitutområdet

Beskæftigelsesministeriet vil udvide reglerne for kønsopdelt lønstatistik til at gælde for flere virksomheder. Statistikken skal udarbejdes, selvom der ikke er både mænd og kvinder i samme jobfunktion

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger. Fremover udgives samlede arbejdsomkostninger kun som nøgletal, hvor Danmarks Statistik er kilden.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.