FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.

I forlængelse af offentliggørelsen af FA Fraværsstatistik 2013 er også de virksomhedsspecifikke statistikker klar. De kan bruges både til at følge virksomhedens eget fraværsmønster og til at benchmarke mod andre

FA Fraværsstatistik 2013 viser, at det gennemsnitlige sygefravær fra 2012 til 2013 er faldet med 0,2 dage pr. medarbejder. Det er ikke et stort fald, men til gengæld en tendens der har været gældende siden 2010

Finansforbundet mener, at to ud af fem assurandører trues på helbredet. FA's tal viser, at assurandørers sygefravær er højere end gennemsnittet i forsikring, men ikke, at der er tegn på trusler for helbredet

Vedlagte lønoversigter er gældende pr. 1. juli 2014 jf. den netop indgåede overenskomst

FA har udarbejdet en lønoversigt pr. 1. juli 2014 for medarbejdere der aflønnes efter overenskomsten mellem FA og DFL

Endnu en gang skuffer de danske folkeskoleelever i en PISA-test. Denne gang sker det endog på hjemmebanen – problemløsning

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre reglerne om kønsopdelt lønstatistik: Flere virksomheder bliver omfattet, og statistikken skal laves, selvom der ikke er mænd og kvinder i samme jobfunktion

Timeløn til studerende udgør pr. 1. april 2014 116,57 kr. i den statslige overenskomst

Reguleringsprocenten for lønninger til statstjenestemænd forhøjes pr. 1. april 2014 med 1,7162 pct. i forhold til grundbeløbsniveauet pr. 31. marts 2012