Antallet af arbejdsulykker i finanssektoren er markant lavere end i andre brancher

Nye tal fra FA’s årlige beskæftigelsesundersøgelse viser, at det fald i beskæftigelsen, der blev indledt i 2008, fortsætter. Faldet finder især sted inden for pengeinstitutområdet

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Beskæftigelsesministeriet vil udvide reglerne for kønsopdelt lønstatistik til at gælde for flere virksomheder. Statistikken skal udarbejdes, selvom der ikke er både mænd og kvinder i samme jobfunktion

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger. Fremover udgives samlede arbejdsomkostninger kun som nøgletal, hvor Danmarks Statistik er kilden.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

De finansansatte har gode ansættelses- og lønforhold, men gennemsnitlige lønstigninger i bankerne på 22 pct. fra 2008 til 2012 er ikke virkelighed

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.