Der er forskellige personaleomsætningsmønstre på FA's forskellige overenskomstområder. På forsikringsområdet ligger personaletilgangen meget tættere på -afgangen end på penge- og realkreditområdet

Efter et større fald fra marts til april på 3.700 personer er den sæsonkorrigerede bruttoledighed steget en smule frem til juni

Personaleomsætningen i finanssektoren har ikke ændret sig markant de senere år. Den andel, som forlader et job i sektoren, er fortsat højere end andelen, der starter i et nyt

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på de videregående finansielle uddannelser

Den årlige strukturstatistik er nu tilgængelig på medlemsservice, og det er muligt at lave lønbenchmark i forhold til landsgennemsnittet

Det er nu muligt at se kønsopdelte lønstatistikker. Hvis du ikke kender reglerne for kønsopdelt statistik, så læs her!

FA har netop udgivet strukturstatistikken for 2013, som tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 63.200 finansansatte

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.