It-medarbejdere i finanssektoren tjener væsentligt mere end andre it-medarbejdere, viser ny særkørsel fra Danmarks Statistik.

Antallet af pengeinstitutters filialer i Danmark fortsætter med at falde, viser en ny opgørelse.

Via få klik på FA’s hjemmeside kan du nu se en uddannelsesopdelt løn- og fraværsstatistik for din virksomhed.

Den årlige strukturstatistik fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) giver FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at benchmarke egne lønniveauer mod resten af sektoren. Strukturstatistik 2016 er netop udkommet.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2017.

Trods personalereduktioner og filialnedlæggelser er Danmark stadig det land i Norden, der har flest ansatte i pengeinstitutter. Det viser nye tal fra Nordisk Bankstatistik.

Mere end hver fjerde bankfilial i Norden er blevet nedlagt de seneste 10 år, viser ny Nordisk Bankstatistik. I Danmark er halvdelen af filialerne forsvundet. ”Tilgængelighed er ikke længere udelukkende et spørgsmål om fysisk tilstedeværelse, men også i høj grad om digitale muligheder,” lyder det fra FA.

Tendensen fortsætter. I finanssektoren stiger andelen af medarbejdere med videregående uddannelser, mens andelen af medarbejdere med erhvervsuddannelser bliver mindre. Det viser en ny opgørelse fra FA.