Andelen af tiltrædelser er nu højere end andelen af fratrædelser i hele finanssektoren. Det viser nye tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye tal for personaleomsætningen i finanssektoren. Tallene viser, at på penge- og realkreditområdet er andelen af tiltrædelser større end andelen af fratrædelser. På forsikringsområdet er billedet modsat.

It-medarbejdere i finanssektoren tjener væsentligt mere end andre it-medarbejdere, viser ny særkørsel fra Danmarks Statistik.

Antallet af pengeinstitutters filialer i Danmark fortsætter med at falde, viser en ny opgørelse.

Via få klik på FA’s hjemmeside kan du nu se en uddannelsesopdelt løn- og fraværsstatistik for din virksomhed.

Den årlige strukturstatistik fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) giver FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at benchmarke egne lønniveauer mod resten af sektoren. Strukturstatistik 2016 er netop udkommet.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet FA om input til ministeriets undersøgelse af omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2017.

Trods personalereduktioner og filialnedlæggelser er Danmark stadig det land i Norden, der har flest ansatte i pengeinstitutter. Det viser nye tal fra Nordisk Bankstatistik.