En ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening kortlægger uddannelsesniveauet i finanssektoren. Opgørelsen viser bl.a., at flere yngre end erfarne medarbejdere har en videregående uddannelse.

Ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) viser sammenhængen mellem uddannelses- og lønniveau. Via opgørelsen har FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at sammenligne sig med hele sektoren eller med de enkelte overenskomstområder.

Ny opgørelse kortlægger sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sygefravær. Via opgørelsen har FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at sammenligne sig med hele sektoren eller med de enkelte overenskomstområder.

Ny fællesnordisk undersøgelse udpeger sociale kompetencer og tilpasningsevne som vigtige hos fremtidens finansansatte. Undersøgelsen er den første af sin slags.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop lagt sidste hånd på to nye statistikker om løn og fravær. Via statistikkerne kan FA’s medlemsvirksomheder sammenligne egne lønniveauer og fravær med resten af sektoren.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sektorens personaleomsætningstal for perioden november 2017-november 2018.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye løntabeller, hvori de kommende overenskomstbestemte lønstigninger er medregnet.

Andelen af tiltrædelser er nu højere end andelen af fratrædelser i hele finanssektoren. Det viser nye tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye tal for personaleomsætningen i finanssektoren. Tallene viser, at på penge- og realkreditområdet er andelen af tiltrædelser større end andelen af fratrædelser. På forsikringsområdet er billedet modsat.