De finansansattes vidensniveau er steget markant det seneste årti, viser ny analyse. Øget digitalisering og kompliceret compliance er hovedforklaringerne, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget og 3. kvartal 2020 er igen på niveau med januar 2013

Uddannelse, erfaring og kompleksitet i arbejdsopgaverne spiller en afgørende rolle for finansansattes lønniveau. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Akademiske medarbejdere i finanssektoren oplever et stort lønspring i starten karrieren, mens medarbejdere, der har en erhvervsuddannelsesmæssig baggrund, stiger mere jævnt over arbejdslivet. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Antal studerende på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har været aftagende efter 2008. Dog har der været en lille stigning i nyoptaget i 2020. Flest studerende tager fag rettet mod brancherne ejendomsmæglere og pengeinstitutter.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked.

For første gang siden 2012 er tilgangen af medarbejdere i finanssektoren faldet to kvartaler i træk. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Optaget på finansuddannelsen er faldet markant siden 2006, hvor det toppede. Det er især pengeinstitutterne, der tager færre elever. De seneste par år har der dog været tale om en stigning i optaget til et niveau, som ikke er set siden 2013.

Aldersfordeling efter virksomhedstype viser, at IT-virksomheder adskiller sig lidt fra de andre virksomhedstyper ved at have en lavere andel af yngre medarbejdere.