En medarbejder kunne, efter at være blevet opsagt af sin arbejdsgiver, trække sin egen opsigelse tilbage, da opsigelsen ikke havde virket bestemmende på arbejdsgiveren

En medarbejder, der efter sin fratræden var bundet af en kundeklausul, havde ikke opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Han mistede derfor retten til kompensation

To nye afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet viser, at Arbejdstilsynet både tjekker tilgængelighed og indhold i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)

Otte funktionærer gik forgæves via landsretten for at få fratrædelsesgodtgørelse, mens tre andre funktionærer fik medhold i deres krav. Afgørende var, om de havde forfulgt deres erhvervsmæssige karriere

Funktionær fik fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Han forfulgte ifølge Østre Landsret sin erhvervsmæssige karriere efter afskedigelse

Dommen kan medføre, at virksomheder holder sig mere tilbage med at ansætte medarbejdere, der er udsat for større sygefravær eller ønsker fleksjob

Det er ikke op til medarbejderen, at afgøre hvilke opgaver hun vil udføre. At medarbejderen meddeler, at hun fralægger sig bestemte opgaver, kan dog ikke betragtes som en opsigelse

Det er ikke i strid med deltidslovens forbud mod forskelsbehandling af deltidsansatte, at der ikke betales pension af udbetalte flekstimer

Afskedigelse af pædagog med epilepsi var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Selvom en medarbejder afskediges kort efter at have afsluttet barselsorlov, er det ikke i sig selv nok som bevis for kønsdiskrimination