Adgangen til ulige behandling af unge under 18 år med hensyn til aflønning og afskedigelse i forskelsbehandlingsloven og i overenskomst gik ikke videre, end beskæftigelsesdirektivet tillader

Arbejdsretten har sagt god for, at medarbejdere på kursus skal dele værelse. Det var ikke misbrug af ledelsesretten

En arbejdsgiver må ikke spørge, hvad en sygemeldt medarbejder fejler. Et krav om det i arbejdsgiverens egne regler var i strid med ansættelsesbevisloven

Fire assurandører blev bortvist, da arbejdsgiveren opdagede, at de havde byttet salgsaftaler for at få mere i bonus. Bortvisningerne var helt berettigede, afgjorde byretten

En medarbejder, som afviser en relevant behandling af sin sygdom, kan betyde mistet dagpengerefusion for arbejdsgiveren. Det viser ny principafgørelse fra Ankestyrelsen

En tillidsmand blev opsagt efter en negativ udtalelse på facebook om arbejdsgiverens kunder. Selvom udtalelsen var uheldig og kunne opfattes som kritik, gjorde konkrete forhold dog, at opsigelsen ikke var berettiget

En afgangsalder på 67 år i en overenskomst var ikke aldersdiskrimination - og reglen kunne derfor lovligt opretholdes

En arbejdsgiver havde ikke rettidigt varslet medarbejderne om, at deres færden blev overvåget via GPS. Det kostede arbejdsgiveren en bod på 10.000 kr.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde blev fyret fra sin arbejdsplads, fordi hun i en nær fremtid skulle adoptere. Kvinden fik 12 måneders løn svarende til 312.000 kr. i godtgørelse

En kvinde blev efter 4 dages ansættelse bortvist, fordi hun ikke havde oplyst, at hun havde ADHD. Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, og kostede arbejdsgiveren 6 måneders løn i godtgørelse