Sø- og Handelsretten frifandt den 11. juni 2014 en FA-medlemsvirksomhed for store bonuskrav. Bonus var opgjort korrekt, og medarbejderen havde ikke dokumenteret at have forventninger på andet grundlag

FA-medlem fik i denne uge medhold i en sag om bortvisning af en medarbejder, som havde registreret for mange arbejdstimer og oplyst forkerte lægetider til sin leder. Det var bortvisningsgrund

To fratrådte medarbejderes opdatering af deres Linkedin profiler var målrettet kommunikation til deres professionelle netværk. Det kom til at koste hver medarbejder en bod på 100.000 kr

En offentlig myndighed skulle tilbyde omplacering inden en større afskedigelse. Det var i strid med ledelsesretten at kræve, at medarbejderen selv sagde op for at opnå omplacering

To nye afgørelser fra Skatterådet viser, at godtgørelser for overtrædelse af både forskels- og ligebehandlingsloven kan være skattepligtige for medarbejderen

Nye regler om risiko for sygdom opstået under ferie kunne først gøres gældende fra ferielovens ikrafttræden

EU-Domstolen har i to nye domme afgjort, at det ikke er i strid med EU-retten, når en arbejdsgiver nægter at give betalt barselsorlov til kvinder, som bliver mødre via surrogataftaler

FA har vundet en faglig voldgiftssag om timebanken på finansområdet. Finansforbundet mente, at hvis opsagte medarbejdere har overarbejde, skal det altid afspadseres. Det fik de ikke medhold i

Københavns Byret har i en nylig tilkendegivelse frifundet et FA-medlem i en sag om usaglig afskedigelse. Medarbejderen ventede 2 år med at rejse kravet, og det var for længe

I en ny dom slår Højesteret fast, at det ikke er i strid med EU-retten, at sygdom, som opstod under en ferie i 2009, efter de dagældende regler var den ansattes risiko