Kvinde med handicap blev ikke afskediget i strid med forskelsbehandlingsloven og havde ikke ret til godtgørelse for forsinket udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Det var ikke forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, at en medarbejder med handicap blev opsagt, fordi hun kun ville overgå til ansættelse i fleksjob på overenskomstmæssige vilkår

I en ny dom har Højesteret afgjort, at en virksomheds udbetaling af medarbejderens pensionsbidrag gennem lønnen ikke har frigørende virkning. Virksomheden skulle derfor betale egetbidraget en gang til

Arbejdsmiljøklagenævnet modtog flere klagesager i 2013, og en stigende andel af afgørelserne omgør Arbejdstilsynets afgørelse. Sagsbehandlingstiden ved nævnet var faldende i 2013

Efter barsel skulle en medarbejder arbejde i en anden butik, end hun plejede. Selv om det kunne få betydning for hendes provision, var det ikke i strid med ligebehandlingsloven

En værdihåndteringsvirksomhed i Brøndby har efter besøg af Arbejdstilsynet fået en række afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn har nu stadfæstet afgørelserne

Højesteret har godkendt kompensation til elever, som uberettiget har fået deres uddannelsesaftale ophævet af arbejdsgiver. Det er en praksisændring

Det spørgsmål skal EU-domstolen besvare i en dansk sag. Foreløbig har Generaladvokaten udtalt, at svær fedme kan udgøre et handicap. Det endelige svar kommer EU-domstolen med

En medarbejder omfattet af en privat sundhedsforsikring var omfattet af loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ved behandling hos en privatpraktiserende kiropraktor

En medarbejder, som havde et alkoholproblem, blev bortvist efter at have fejlbehandlet en patient. Østre Landsret afgjorde, at bortvisningen var lovlig og ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap