Højesteret fandt, at godtgørelse for aldersdiskrimination skulle udmåles til 4 måneders løn, da der var formildende omstændigheder - bl.a. fordi der var tale om en afskedigelsesrunde

Højesteret har nu besluttet at spørge EU-domstolen, om der er et retssikkerhedsproblem ved, at private arbejdsgivere forpligtes til at betale fratrædelsesgodtgørelse