En medlemsvirksomhed er blevet frifundet i Ligebehandlingsnævnet i en sag om afskedigelse af en ordblind medarbejder. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) førte sagen for virksomheden.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har på vegne af en medlemsvirksomhed netop vundet en principiel sag ved en privat voldgiftsret. Sagen handlede om, hvorvidt en opsagt investeringsmedarbejder, som var udpeget som finansiel risikotager, havde krav på bonus og om bonus skulle indgå i beregningen af hans fratrædelsesgodtgørelse.

På vegne af en medlemsvirksomhed har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) netop vundet en sag i Ligebehandlingsnævnet om afskedigelse af en medarbejder.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sin årsberetning.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en finansvirksomhed afskedigede en medarbejder, hvis kæreste var gravid. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

På vegne af et forsikringsselskab har FA netop vundet en sag ved Østre Landsret om bortvisning af en medarbejder, der via løfter om dyr rødvin forsøgte at få en ekstern konsulent til at skaffe ham adgang til en række filer i selskabets it-system.

Følg FA på de sociale medier og få ugentlige opdateringer om alt fra uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik til annoncering af konferencer.

14 ud af 31 medarbejdere blev overtaget fra den tidligere leverandør af rengøring. Arbejdsretten fastslog, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse.

En medarbejder i fleksjob blev afskediget på grund af virksomhedens forhold. Selvom han også havde tillidsmandsbeskyttelse, sagde Landsretten god for opsigelsen.

Datacentralen SDC og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er blevet frifundet i Arbejdsretten i en sag om hovedaftalebrud og meddelagtighed i hovedaftalebrud. Sagen var rejst af Finansforbundet.