Højesteret har stadfæstet en dom fra Østre Landsret i en sag om fit & proper. Det er første gang nogensinde, at Højesteret afsiger dom i en fit & proper-sag.

I en ny dom slår Højesteret fast, at arbejdsgiveren kunne fradrage de sygedagpenge, som medarbejderen modtog i hele opsigelsesperioden og ikke kun i minimalerstatningsperioden.

Finansvirksomheder må godt forbyde deres ansatte at investere i kryptovaluta privat. Det slår Arbejdsretten fast i en ny afgørelse.

Må arbejdsgiver modregne i lønnen, når sygedagpengene forsvinder? Principielt ja, siger Højesteret i ny afgørelse. Det kræver dog forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Det var helt berettiget, da et forsikringsselskab bortviste en medarbejder, fordi han havde registeret sin ferie som arbejdstid. Det har Retten i Glostrup netop slået fast.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har ændret sine telefontider.

Justitsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til redegørelsen fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven.

Ligebehandlingsnævnet har i en ny afgørelse slået fast, at det ikke var i strid med loven, da en af FA’s medlemsvirksomheder afskedigede en mandlig medarbejder, der var på forældreorlov. FA førte sagen for virksomheden.

I to domme af 30. juni 2017 slår Højesteret fast, at to bankers lønudgifter i forbindelse med opkøb af filialer ikke er berettigede til skattefradrag som driftsomkostninger. De to sager blev behandlet sammen.