Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har ført en principiel sag i Sø- og Handelsretten. Sagen handler om handicapdiskrimination i forhold til alkoholmisbrug, og dommen kan få betydning for lignende sager.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har vundet en principiel sag i Østre Landsret. Sagen handler om aldersdiskrimination, og dommen vil få betydning for en lang række tilsvarende sager i finanssektoren.

Telefonrådgivningen i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har åben hele sommeren. Tiderne er dog ændret i ugerne 29-31.

Det sagde opmanden ja til i en ny afgørelse.

På vegne af en medlemsvirksomhed har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) netop vundet en kompliceret sag om kundeklausuler.

Højesteret har stadfæstet en dom fra Østre Landsret i en sag om fit & proper. Det er første gang nogensinde, at Højesteret afsiger dom i en fit & proper-sag.

I en ny dom slår Højesteret fast, at arbejdsgiveren kunne fradrage de sygedagpenge, som medarbejderen modtog i hele opsigelsesperioden og ikke kun i minimalerstatningsperioden.

Finansvirksomheder må godt forbyde deres ansatte at investere i kryptovaluta privat. Det slår Arbejdsretten fast i en ny afgørelse.

Må arbejdsgiver modregne i lønnen, når sygedagpengene forsvinder? Principielt ja, siger Højesteret i ny afgørelse. Det kræver dog forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.