Den netop indgåede pensionsaftale mellem regeringen og DF vil gøre det mere attraktivt at udskyde pensionen lidt og i stedet tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sin årsberetning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening hilser regeringens løfte om en modernisering af pensionssystemet velkommen, men efterlyser flere arbejdsmarkedsreformer i regeringens nye 2025-udspil.  

Det er positivt, at regeringens udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser har fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel på kompetencer, mener FA.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet FA om bemærkninger til forlængelsen af ordningen for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere.

Socialdemokratiets nye vækstudspil bliver positivt modtaget i FA, der dog efterlyser en indsats for opkvalificering af vidensintensive medarbejdere.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til lovforslaget. Bemærk venligst at der ikke er noget høringssvar, hvorfor der er vedlagt kopi af lovforslaget.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad om vores bemærkninger til forslaget om begrænsning af dobbeltuddannelser i det videregående uddannelsessystem. Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017.

Det er helt nødvendigt, at et flertal på Christiansborg ser virkeligheden i øjnene og løfter sit politiske ansvar for fremtidens pensionssystem, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.

Der var flere gode elementer i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, hvor adm. direktør Mariane Dissing især hæfter sig ved, at statsministeren i 2017 vil fortsætte rækken af trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter.