Regeringens ferielovsudvalg har netop offentliggjort sine anbefalinger til en ny ferielov. Bliver anbefalingerne til virkelighed, vil det betyde en administrativ lettelse for arbejdsgiverne, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der dog gerne havde set højere ambitioner fra ferieudvalgets side.

Regeringen bør finde nye reformveje, der sikrer virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for nu og i fremtiden. Og her er det helt oplagt at vende blikket mod mulighederne for tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Altinget.

Den netop indgåede pensionsaftale mellem regeringen og DF vil gøre det mere attraktivt at udskyde pensionen lidt og i stedet tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sin årsberetning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening hilser regeringens løfte om en modernisering af pensionssystemet velkommen, men efterlyser flere arbejdsmarkedsreformer i regeringens nye 2025-udspil.  

Det er positivt, at regeringens udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser har fokus på arbejdsmarkedets efterspørgsel på kompetencer, mener FA.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet FA om bemærkninger til forlængelsen af ordningen for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere.

Socialdemokratiets nye vækstudspil bliver positivt modtaget i FA, der dog efterlyser en indsats for opkvalificering af vidensintensive medarbejdere.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet FA om bemærkninger til lovforslaget. Bemærk venligst at der ikke er noget høringssvar, hvorfor der er vedlagt kopi af lovforslaget.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad om vores bemærkninger til forslaget om begrænsning af dobbeltuddannelser i det videregående uddannelsessystem. Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2016 til ikrafttræden den 1. januar 2017.