I Danmark må vi insistere på, at politiske beslutninger bliver truffet på et retvisende grundlag. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.

Finanssektorens Arbejdergiverforening (FA) opfordrer landets nye ligestillingsminister til at intensivere samarbejdet med erhvervslivet.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Et flertal i Folketinget har natten til lørdag indgået aftale om ret til tidlig pension. I aftalen er særskatten til finanssektoren endt på et mindre niveau end i regeringens udspil.

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.

Gennemfører Folketinget ret til tidlig pension, vil velstandsstigninger fra tidligere reformer blive neutraliseret. Allerede i 2025 vil BNP være 0,5 pct. eller godt 12,5 mia. kr. lavere end i dag, skriver Mads Borregaard, cheføkonom i FA, i et debatindlæg på Finans.dk.

Regeringen præsenterede tirsdag sit lovprogram for det kommende folketingsår. Flere af lovforslagene kan få betydning for finanssektoren. Se en oversigt i artiklen.

EU-Kommissionen vil fremsætte et forslag om EU-lovgivning om mindsteløn. Det understregede kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin årlige tale til Europa-Parlamentet. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder lovgivningen for en trussel mod den danske model.

EU-regler giver mulighed for, at medlemslandene kan lempe aflønningsreglerne for små og mellemstore pengeinstitutter, men Finanstilsynet vurderer, at politiske aftaler begrænser mulighederne i Danmark.