EU-Kommissionen vil fremsætte et forslag om EU-lovgivning om mindsteløn. Det understregede kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin årlige tale til Europa-Parlamentet. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder lovgivningen for en trussel mod den danske model.

EU-regler giver mulighed for, at medlemslandene kan lempe aflønningsreglerne for små og mellemstore pengeinstitutter, men Finanstilsynet vurderer, at politiske aftaler begrænser mulighederne i Danmark.

Et politisk flertal vil løsne regler i arbejdsmiljøloven, der står i vejen for mere hjemmearbejde. Det skriver Berlingske.

Beskæftigelsesministeriet har sendt sit udkast til lovforslag om udbetaling af indefrosne feriemidler i høring.

Et enigt Folketing indgik tirsdag en aftale, der sikrer alle forældre, som mister et barn under 18 år, ret til seks måneders sorgorlov.

Sent torsdag aften indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om AUB-midlerne. Aftalen betyder bl.a., at finanssektoren får en besparelse på mere 25 procent i AUB i 2020.

Regeringens økonomiske ekspertgruppe foreslår, at regeringen og arbejdsmarkedets parter bør mødes til trepartsforhandlinger om justering af arbejdsfordelingsordning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) deltager i Altinget Sommermøde med en debat om, hvordan virksomheder kan få flere kvinder i ledelse.

Hør Samira Nawa, beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, fortælle om, hvordan hun ser den beskæftigelsespolitiske situation i kølvandet på corona-nedlukningen, når FA holder webinar 5. maj.

Der var flot fremmøde, da Finanssektorens Arbejdergiverforening (FA) og Finansforbundet fredag den 6. marts lancerede deres fælles arbejde omkring at få flere kvindelige ledere i finanssektorens øverste ledelseslag.