Sent torsdag aften indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om AUB-midlerne. Aftalen betyder bl.a., at finanssektoren får en besparelse på mere 25 procent i AUB i 2020.

Regeringens økonomiske ekspertgruppe foreslår, at regeringen og arbejdsmarkedets parter bør mødes til trepartsforhandlinger om justering af arbejdsfordelingsordning.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) deltager i Altinget Sommermøde med en debat om, hvordan virksomheder kan få flere kvinder i ledelse.

Hør Samira Nawa, beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, fortælle om, hvordan hun ser den beskæftigelsespolitiske situation i kølvandet på corona-nedlukningen, når FA holder webinar 5. maj.

Der var flot fremmøde, da Finanssektorens Arbejdergiverforening (FA) og Finansforbundet fredag den 6. marts lancerede deres fælles arbejde omkring at få flere kvindelige ledere i finanssektorens øverste ledelseslag.

”Trods den rekordhøje beskæftigelse og lave ledighed er der behov for et grundlæggende opgør med den aktive arbejdsmarkedspolitik,” skriver Nadeem Farooq, underdirektør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Information.

Brexit står for døren og kan få betydning for både medarbejdere i Danmark med britisk statsborgerskab og for danske statsborgere, der arbejder i Storbritannien. FA-notat giver gode råd om Brexit.

Et flertal i Folketinget har besluttet at målrette 102 millioner kroner til en række uddannelsesinstitutioner, så de kan øge optaget på STEM-uddannelser. ”Godt nyt,” lyder reaktionen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Regeringen har skrinlagt planerne om at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage. Det står klart, efter at finansloven for 2020 blev offentliggjort mandag aften. Positivt, lyder reaktionen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

I et nyt lovforslag foreslår regeringen, at Arbejdstilsynet fremover skal rette sit fokus mod brancher, hvor risikoen for dårligt arbejdsmiljø er størst. ”Sund fornuft,” lyder reaktionen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).