Følg FA på LinkedIn og få ugentlige opdateringer om alt fra uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik til annoncering af konferencer.

Følg FA på de sociale medier og få ugentlige opdateringer om alt fra uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik til annoncering af konferencer.

FA har sammen med Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet afgivet et fælles høringssvar på Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne på penge- og realkreditområdet fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 47.900 medarbejdere i kalenderåret 2014.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.