Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.fl. Læs FA's bemærkninger her.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.

Til september tilbyder FA og Finansforbundet fælles info-møder om nye begreber i standardoverenskomsten

Mandag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) webinar om den nye overenskomst med Finansforbundet. Se eller gense webinaret i artiklen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sektorens personaleomsætningstal for perioden november 2017-november 2018.

Det er i strid med virkeligheden, når Finansforbundet siger, at danske banker ikke har plads til ældre medarbejdere. Statistikkerne viser nemlig, at andelen erfarne medarbejdere i landets pengeinstitutter vokser. Det skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i Finanswatch.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har aftalt at lette processen, når virksomheder ønsker at omplacere en tillidsmand. Se video i artiklen.

I en fælles klumme på FinansWatch svarer Kent Petersen, formand for Finansforbundet, og Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), igen efter historie om, at uærlige studerende vil arbejde i finanssektoren.

Overenskomstforhandlingerne på finans- og forsikringsområdet i Norge er brudt sammen. Finansforbundet i Norge har varslet strejke for over 20.000 medlemmer. Det forventes ikke, at en evt. arbejdskonflikt på finans- og forsikringsområdet i Norge vil berøre danske virksomheders aktiviteter i Danmark.

Komitéen for god Selskabsledelse har anmodet om FA's bemærkninger til et udkast til reviderede anbefalinger for god Selskabsledelse 2017.