Tirsdag holdt Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) et fælles gå-hjem-møde om forebyggelse af krænkelser. Se eller gense mødets forskellige oplæg i artiklen.

EU er blevet enige om en opdatering af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger. Reglerne bestemmer hvem, der har ret til hvilke sociale ydelser, når EU-borgere bevæger sig på tværs af grænserne.

Sandsynligheden for, at Storbritannien træder ud af EU uden aftale, er stadig stor. Brexit får betydning for danske finansvirksomheder, og derfor har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) opdateret notatet til HR.

En arbejdsgivers mangelfulde kontrol med en ansats kørselsbilag resulterede i, at den ansatte fik et skattesmæk på grund af udbetalte kørselsgodtgørelser. Nu har Vestre Landsret dømt arbejdsgiveren til at erstatte skattesmækket.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Forsvarsministeriet har anmodet Finanssektorens Arbejdsgiverforening om høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag.

FA har afgivet bemærkninger til Finanstilsynet. Der høres over ændringer til bl.a. whistleblowerordningen. Læs mere nedenfor.