Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har i dag sendt sit høringssvar på Finanstilsynets nye anbefalinger til fit and proper-reglerne.

FA har afgivet bemærkninger til en række anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder. Læs anbefalingerne og FA's høringssvar her.

Det sagde opmanden ja til i en ny afgørelse.

Det kostede 20.000 kr. i tort, fandt Højesteret i nyere afgørelse.

Det sagde Vestre Landsret ja til i en ny afgørelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmode om FA's bemærkninger til lovforslaget.

I forbindelse med corona kan arbejdsgivere i vidt omfang registrere og videregive oplysninger, når situationen nødvendiggør det. Oplysningerne må dog ikke være så konkrete og specifikke, at de kan anses for helbredsoplysninger, lyder det fra Datatilsynet.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.