Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Læs FA's bemærkninger her.

Børne- og Undervisningsministeriet har har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af AUB-loven m.v. (Justering af Praktikplads-AUB og indførelse af fleksibelt AUB-bidrag). Læs FA's bemærkninger her.

Finanstilsynet har netop udgivet en opdateret vejledning til hvidvaskloven.

Et nyt direktiv om mindsteløn, som Europa-Kommissionen netop har offentliggjort, vækker bekymring.

Alle regler om psykisk arbejdsmiljø er nu samlet i én bekendtgørelse, der træder i kraft 1. november i år. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Byretten reducerede godtgørelse tilkendt af Ligebehandlingsnævnet svarende til arbejdsevnen.

EU-regler giver mulighed for, at medlemslandene kan lempe aflønningsreglerne for små og mellemstore pengeinstitutter, men Finanstilsynet vurderer, at politiske aftaler begrænser mulighederne i Danmark.

Virksomheder, der opfylder en række kriterier, skal ifølge dansk lovgivning udarbejde en kønsopdelt lønstatistik.

EU-Domstolen fastslår, at generelle diskriminerende udtalelser om potentielle medarbejdere kan udgøre forskelsbehandling efter beskæftigelsesdirektivet, hvis udtalelserne kommer fra en person, der har eller kan opfattes som én med afgørende indflydelse på virksomhedens ansættelsespolitik.