Finanstilsynet har forlænget muligheden for, at ansatte kan tage IDD-prøver fra hjemmekontoret. Nu kan prøverne tages til og med 31. august 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændringsforslag til lovforslag L 134, forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven), i offentlig høring. Ændringsforslaget vedrører lovforslagets § 68 om ændring af sundhedsloven fsva. adgang til og påmindelse om vaccinationer.

Skatteministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring af to nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)

Arbejdstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til høring vedrørende lovforslag om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, hvordan godtgørelse for afskedigelse af medarbejder på den ”nye” fleksjobordning skal fastsættes.

Ligestillingsafdelingen har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer). Læs FA's bemærkninger her.

Datatilsynet har netop udsendt en oversigt over tilsynets fokusområder det kommende år.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Læs FA's bemærkninger her.

Grundet situationen med covid-19 i Danmark har Finanstilsynet besluttet at justere prøvekrav, så medarbejdere kan certificeres fra hjemmekontoret.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension). Læs FA's bemærkninger her.