Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) påpeger en række uklarheder i Erhvervsministeriets betænkning med udkast til nye regler om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer. Det sker i et høringssvar, som FA har sendt til ministeriet.

Erhvervsministeriet ministeriet har anmodet om FA's bemærkninger over betænkning 1575 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret vedr. tarifgrundlaget m.v.)

Kort før jul blev der vedtaget en række ændringer i reglerne om aflønning af ledelse og væsentlige risikotagere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer).

Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lanceret en digital assistent, der skal guide virksomheder igennem reglerne ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Den nye whistleblowerlovgivning bør være enkel og gennemskuelig, skriver Merete Preisler, underdirektør og advokat (H) i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i FinansWatch.