Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Forsvarsministeriet har anmodet Finanssektorens Arbejdsgiverforening om høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag.

FA har afgivet bemærkninger til Finanstilsynet. Der høres over ændringer til bl.a. whistleblowerordningen. Læs mere nedenfor.

Flere europæiske mænd skal tage barsel. Det mener et flertal i EU, som nu vil indføre to måneders øremærket barsel til begge forældre. De nye regler kommer til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen og høringssvaret her.

Storbritannien træder med al sandsynlighed ud af EU i slutningen af marts. Brexit får betydning for danske finansvirksomheder på det ansættelsesretslige område. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er klar med råd og vejledning.

Ved årsskiftet trådte en række ændringer af aktieoptionsloven i kraft. Ændringerne har betydning for virksomheder, der anvender aktieoptioner som en del af medarbejdernes lønpakke.