Hvad sker der, hvis firmabilen bliver konfiskeret?

Se eller gense webinar om beskyttede medarbejdere i finanssektoren.

FA har ført en sag for en medlemsvirksomhed om, hvorvidt bortvisning af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem var berettiget som følge af brud på tavshedspligten. I den konkrete sag kunne vedkommende opsiges, men ikke bortvises.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar om det kommende whistleblowerdirektiv.

Justitsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

Webinaret ”GDPR i ansættelsesforhold”, der skulle være løbet af staben 24. marts, er udskudt til 19. maj. Alle tilmeldte har fået direkte besked.

Procesbevillingsnævnet har afvist at lade Kammeradvokaten få prøvet Østre Landsrets dom i sagen om aldersdiskrimination for Højesteret. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) vandt sagen i Landsretten, og Landsrettens dom får nu betydning for 37 lignende sager, som har afventet endelig afgørelse.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Ligebehandlingsnævnet har behandlet to principielle sager om, hvorvidt målrettet annoncering via Facebook var i strid med ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.

I et brev til landets arbejdsgiverforeninger gør LD Fonde opmærksom på, at der muligvis kommer en ny frist for indberetninger af feriemidler.