En arbejdsgivers mangelfulde kontrol med en ansats kørselsbilag resulterede i, at den ansatte fik et skattesmæk på grund af udbetalte kørselsgodtgørelser. Nu har Vestre Landsret dømt arbejdsgiveren til at erstatte skattesmækket.

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet indgik fredag en aftale, der sætter nye standarder for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes.

Et flertal i Folketinget vil styrke beskyttelsen af whistleblowere, udvide kredsen af personer, der er underlagt fit & proper-kravene og indføre krav til finansvirksomheder om en nedfældet politik for sund virksomhedskultur.

Den nye forsikringsformidlingslov skal også omfatte pengeinstitutter, der udøver accessorisk forsikringsdistribution, lyder det i et lovforslag, som Finanstilsynet har sendt i høring.

Forsvarsministeriet har anmodet Finanssektorens Arbejdsgiverforening om høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag.

FA har afgivet bemærkninger til Finanstilsynet. Der høres over ændringer til bl.a. whistleblowerordningen. Læs mere nedenfor.

Flere europæiske mænd skal tage barsel. Det mener et flertal i EU, som nu vil indføre to måneders øremærket barsel til begge forældre. De nye regler kommer til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen og høringssvaret her.