Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.)

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret vedr. tarifgrundlaget m.v.)

Kort før jul blev der vedtaget en række ændringer i reglerne om aflønning af ledelse og væsentlige risikotagere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til forslag til ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (Uddannelsesfilialer).

Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lanceret en digital assistent, der skal guide virksomheder igennem reglerne ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Den nye whistleblowerlovgivning bør være enkel og gennemskuelig, skriver Merete Preisler, underdirektør og advokat (H) i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i FinansWatch.

Finanstilsynet har forlænget muligheden for, at ansatte kan tage IDD-prøver fra hjemmekontoret. Nu kan prøverne tages til og med 31. august 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til ændringsforslag til lovforslag L 134, forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven), i offentlig høring. Ændringsforslaget vedrører lovforslagets § 68 om ændring af sundhedsloven fsva. adgang til og påmindelse om vaccinationer.

Skatteministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til høring af to nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)