En julefrokost løb af sporet, da en leder flere gange udsatte en kvindelig medarbejder for seksuel chikane. Lederen blev bortvist, hvilket var berettiget.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger. Se høringen og høringssvaret her.

Storbritannien træder med al sandsynlighed ud af EU i slutningen af marts. Brexit får betydning for danske finansvirksomheder på det ansættelsesretslige område. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er klar med råd og vejledning.

Ved årsskiftet trådte en række ændringer af aktieoptionsloven i kraft. Ændringerne har betydning for virksomheder, der anvender aktieoptioner som en del af medarbejdernes lønpakke.

Beskæftigelsesministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til en lovændring vedrørende lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) støtter i et høringssvar regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag, der skal styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.

Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder fælles gå-hjem-møde om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det sker 2. april i Finanssektorens Hus i København.

Godtgørelsen for seksuel chikane hæves med en tredjedel fra 1. januar 2019.

Den nye persondatalov strammer reglerne for, hvilke informationer der må deles i forbindelse med afskedigelser og fratrædelser. Overtrædelser kan medføre økonomiske krav mod virksomhederne.