Det sagde opmanden ja til i en ny afgørelse.

Det kostede 20.000 kr. i tort, fandt Højesteret i nyere afgørelse.

Det sagde Vestre Landsret ja til i en ny afgørelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmode om FA's bemærkninger til lovforslaget.

I forbindelse med corona kan arbejdsgivere i vidt omfang registrere og videregive oplysninger, når situationen nødvendiggør det. Oplysningerne må dog ikke være så konkrete og specifikke, at de kan anses for helbredsoplysninger, lyder det fra Datatilsynet.

Højesteret har stadfæstet en dom fra Østre Landsret i en sag om fit & proper. Det er første gang nogensinde, at Højesteret afsiger dom i en fit & proper-sag.

Fremover skal det fremgå klart og tydeligt af tavshedsklausuler, at de ikke afskærer ansatte fra at indberette oplysninger om overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Finansministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

I et nyt notat giver Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) svar på de ansættelsesretlige spørgsmål, som typisk dukker op ifm. julefrokoster og vintervejr.

HR Dagen 2019 stillede blandt andet skarpt på den gode forandring og onboarding. Se eller gense oplæg fra dagen i artiklen.