FA har udarbejdet en lønoversigt pr. 1. juli 2014 for medarbejdere der aflønnes efter overenskomsten mellem FA og DFL

Regeringen har lanceret to udspil, som vil gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet

Lovforslaget indeholder en række ændringer, der præciserer eller retter op på uklarheder i reglerne om fleksjob m.v., som udmøntede aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob.

Timeløn til studerende udgør pr. 1. april 2014 116,57 kr. i den statslige overenskomst

Reguleringsprocenten for lønninger til statstjenestemænd forhøjes pr. 1. april 2014 med 1,7162 pct. i forhold til grundbeløbsniveauet pr. 31. marts 2012

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre reglerne om kønsopdelt lønstatistik: Flere virksomheder bliver omfattet, og statistikken skal laves, selvom der ikke er mænd og kvinder i samme jobfunktion

FAMagasin om resultatet af overenskomstforhandlingerne med DFL

FA har netop udgivet nyt FA Magasin, som skitserer resultatet af de nyligt overståede overenskomstforhandlinger med Finansforbundet

Finansforbundet har meddelt, at den varslede arbejdsstandsning pr. 1. april 2014 er udsat til 1. maj 2014. Hvis forhandlingsresultatet måtte blive forkastet, kan en konflikt altså fortsat blive en realitet

Der er indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, og Finansforbundet om en ny tre årig overenskomst