FA har netop udgivet strukturstatistikken for 2013, som tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 63.200 finansansatte

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

Sø- og Handelsretten frifandt den 11. juni 2014 en FA-medlemsvirksomhed for store bonuskrav. Bonus var opgjort korrekt, og medarbejderen havde ikke dokumenteret at have forventninger på andet grundlag

Mange fandt vejen til Finansteltet for at diskutere arbejdsmarked og kompetencer med FA på årets Folkemøde

En offentlig myndighed skulle tilbyde omplacering inden en større afskedigelse. Det var i strid med ledelsesretten at kræve, at medarbejderen selv sagde op for at opnå omplacering

To nye afgørelser fra Skatterådet viser, at godtgørelser for overtrædelse af både forskels- og ligebehandlingsloven kan være skattepligtige for medarbejderen

Vedlagte lønoversigter er gældende pr. 1. juli 2014 jf. den netop indgåede overenskomst