Stemmer i både EU og herhjemme argumenterer for lovbestemt mindsteløn. Det ville være et klart brud med den danske model og er en rigtig dårlig ide.

I en ny dom har Højesteret afgjort, at en virksomheds udbetaling af medarbejderens pensionsbidrag gennem lønnen ikke har frigørende virkning. Virksomheden skulle derfor betale egetbidraget en gang til

Årets Nordiske HR-seminar, som er det professionelle mødested for HR-chefer i Norden, finder sted i Stockholm og værtes af BAO og FAO, som er arbejdsgiverforeninger for Finans og Forsikring

Højesteret har godkendt kompensation til elever, som uberettiget har fået deres uddannelsesaftale ophævet af arbejdsgiver. Det er en praksisændring

Den årlige strukturstatistik er nu tilgængelig på medlemsservice, og det er muligt at lave lønbenchmark i forhold til landsgennemsnittet