Den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhænger både af arbejdspladsens geografiske placering og det uddannelsesniveau, som medarbejderen har. Det viser FA’s undersøgelse om geografisk lønspredning, som også viser, at den geografiske lønspredning stiger med uddannelsesniveauet.

Lønningerne for arbejdere og funktionærer på DA-området steg i 3. kvartal 2014 i forhold til året før. Funktionærernes stigningstakt overstiger fortsat arbejdernes.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhænger ikke kun af arbejdspladsens geografiske placering, men også af hvilket overenskomstområde man er ansat indenfor. FA’s undersøgelse viser, at den højeste gennemsnitsløn findes i Nordjylland på forsikringsområdet.

Der er stor geografisk lønspredning afhængig af, hvilken jobfunktion man har i den finansielle sektor. Det viser en ny undersøgelse, som FA har lavet af lønforskelle på tværs af regioner og jobfunktioner.

FA har set på lønforskelle for regioner og aldersgrupper. Undersøgelsen viser både, at arbejdspladsens lokation har indflydelse på lønnen, og at gennemsnitslønnen er højest for de 40-44 årige.

FA har undersøgt lønforskelle på tværs af landet. Undersøgelsen viser, at der er stor spredning i den gennemsnitlige månedsfortjeneste afhængigt af, hvilken region man arbejder i.

FA har afgivet høringssvar over udkast til bekendtgørelse på ferielovens område