To medarbejdere fik ikke tillæg til sygelønnen, da de ikke var medlemmer af en af de overenskomstbærende fagforeninger. En sådan forskelsbehandling på grund af foreningsforhold var ikke i strid med foreningsfrihedsloven.

DA’s Strukturstatistik for 2014 er netop udkommet. Statistikken viser, at halvdelen af alle DA-lønmodtagere tjente mellem 182 kr. og 298 kr. i 2014.

SKAT’s indsatsplan 2015 og frem har fokus på, om arbejdsgiverne indberetter personalegoder korrekt. Så vær på forkant – og tjek at reglerne overholdes.

Vikarbureau kunne ikke godtgøre, at ligebehandlingsprincippet i vikarloven var overholdt. Vikaren blev stillet ringere end virksomhedens øvrige medarbejdere ved ikke at få indbetalt pension, opsparing og feriegodtgørelse.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

Dansk Erhverv taler mod bedrevidende, når de siger, at lønningerne i realkreditten er væsentligt højere end i den øvrige finansielle sektor.

Det er unuanceret, når Dansk Erhverv og flere eksperter konkluderer, at de finansielle virksomheder har holdt lønfest de seneste år. Siden 2011 har sektorens lønudvikling ligget på niveau med det samlede private arbejdsmarked.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2015 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2015.

Sammenlignet med virksomheder og organisationer i alt har branchen finansiering og forsikring en højere gennemsnitlig månedsfortjeneste i 2013. Også når der ses på forskellige uddannelsesniveauer er lønnen i finanssektoren højere end i virksomheder og organisationer generelt.