Regeringen fremsætter i december et nyt forslag til ændring af lov om kønsopdelt lønstatistik. FA har afgivet et overordnet set positivt høringssvar til udkastet med forslag til præciseringer.

Ansatte i branchen finansiering og forsikring har i gennemsnit højere månedsfortjeneste end ansatte i virksomheder og organisationer generelt.

FA havde den 28. oktober et debatindlæg i Altinget, hvor FA støtter regeringens planer om ændring af reglerne om kønsopdelt lønstatistik og viser hvorfor

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Lønsammenligningerne skal tolkes med lidt varsomhed, da landene bl.a. er indrettet med forskellige skatte- og afgiftssystemer og forskellige måder at finansiere sociale bidrag på.

Nu er det muligt at se de virksomhedsspecifikke løn- og fraværsstatistikker opdelt på uddannelse for 2014.

FA´s strukturstatistik for 2014 tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 62.600 finansansatte.

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne på penge- og realkreditområdet fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 47.900 medarbejdere i kalenderåret 2014.

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne på forsikringsområdet fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 14.800 medarbejdere i kalenderåret 2014.

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne i finanssektoren fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 62.600 medarbejdere i kalenderåret 2014.