FA•NU Maj 2016 stiller skarpt på mangfoldighed, ferielov, V-AMU og fremtidens medarbejdere.

Følg FA på de sociale medier og få ugentlige opdateringer om alt fra uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik til annoncering af konferencer.

Timeløn til studerende udgør pr. 1. april 2016 118,02 kr. ekskl. pension i den statslige overenskomst.

Reguleringsprocenten for lønninger til statstjenestemænd forhøjes pr. 1. april 2016 med 2,9882 pct. i forhold til grundbeløbsniveauet pr. 31. marts 2012

Indslusningsløn har eksisteret i finanssektoren siden 2005. Læs fakta om ordningen her.

Ny undersøgelse. IT-medarbejdere i FA's medlemsvirksomheder lønnes betydeligt højere end IT-medarbejdere i øvrige virksomheder og organisationer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ny sats for indslusningslønnen på forsikringsområdet

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette løndata til FA hvert kvartal og årligt. I Lønstatistik vejledning 2016 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen for 2016.

Regeringen fremsætter i december et nyt forslag til ændring af lov om kønsopdelt lønstatistik. FA har afgivet et overordnet set positivt høringssvar til udkastet med forslag til præciseringer.

Ansatte i branchen finansiering og forsikring har i gennemsnit højere månedsfortjeneste end ansatte i virksomheder og organisationer generelt.