Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.

Kort før jul blev der vedtaget en række ændringer i reglerne om aflønning af ledelse og væsentlige risikotagere.

Den vejledende timeløn for studerende i forsikringsvirksomheder til og med 1. kvartal 2021

Det kønsskæve arbejdsmarked skaber lønforskelle mellem kvinder og mænd. Det fremgår af en ny rapport, som VIVE netop har udgivet.

Uddannelse, erfaring og kompleksitet i arbejdsopgaverne spiller en afgørende rolle for finansansattes lønniveau. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Akademiske medarbejdere i finanssektoren oplever et stort lønspring i starten karrieren, mens medarbejdere, der har en erhvervsuddannelsesmæssig baggrund, stiger mere jævnt over arbejdslivet. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Økonomerne i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop lagt sidste hånd på nye statistikker. Via de dugfriske statistikker kan FA’s medlemsvirksomheder se sine virksomhedsspecifikke løn- og fraværsstatistikker opdelt på uddannelse.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked.

EU-Kommissionen vil fremsætte et forslag om EU-lovgivning om mindsteløn. Det understregede kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin årlige tale til Europa-Parlamentet. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder lovgivningen for en trussel mod den danske model.

EU-regler giver mulighed for, at medlemslandene kan lempe aflønningsreglerne for små og mellemstore pengeinstitutter, men Finanstilsynet vurderer, at politiske aftaler begrænser mulighederne i Danmark.