Ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) viser sammenhængen mellem uddannelses- og lønniveau. Via opgørelsen har FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at sammenligne sig med hele sektoren eller med de enkelte overenskomstområder.

Må arbejdsgiver modregne i lønnen, når sygedagpengene forsvinder? Principielt ja, siger Højesteret i ny afgørelse. Det kræver dog forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort nye løntabeller, hvori de kommende overenskomstbestemte lønstigninger er medregnet.

Erhvervsstyrelsen har anmodet om FA's bemærkninger til implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet. Læs mere her.

Den vejledende timeløn for studerende i forsikringsvirksomheder er reguleret.

Timelønnen for studerende, der arbejder i forsikringsvirksomheder, er netop reguleret.

It-medarbejdere i finanssektoren tjener væsentligt mere end andre it-medarbejdere, viser ny særkørsel fra Danmarks Statistik.

FA har afgivet bemærkninger til høringen om udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder. Læs mere her.

Finanstilsynet har anmodet FA om bemærkninger til ændringen af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler-selskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.