FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer knap 6 ud af 10 finansvirksomheder, at der i nogen eller i høj grad er behov for medarbejdere med andre kompetencer for at kunne udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

FA-barometret bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver godt 6 ud af 10 forsikringsvirksomheder, at mere end halvdelen af deres medarbejdere i gennemsnit har arbejdet hjemmefra mere end 1 dag om ugen de seneste tre måneder.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget og 3. kvartal 2020 er igen på niveau med januar 2013

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.

FA har i perioden 22. april-1.maj 2020 foretaget en undersøgelse blandt FA’s medlemsvirksomheder. FA’s undersøgelse indeholder 18 spørgsmål, der blandt andet omhandler trivsel og produktivitet i forbindelse med hjemmearbejde under corona-krisen. Undersøgelsen er en del af tre forskellige undersøgelser, der samlet set skal belyse, hvordan corona-krisen har påvirket arbejdet i finanssektoren. De øvrige undersøgelser foretages af Forsikringsforbundet og Finansforbundet

Det svarer til at skyde sig selv i begge fødder, hvis der indføres robotskat i Danmark. Det vil nemlig dræne innovationskraften, mindske initiativet og trække investeringsvilligheden ned, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i en klumme i FinansWatch.

Det er tvingende nødvendigt, at vi optrapper vores indsats for at få væksten op i gear. Og i den indsats er det helt afgørende, at skatten på arbejde i Danmark bliver sænket, skriver Mariane Dissing, adm. direktør i FA, i Børsen.

De finansielle virksomheder har stort fokus på fastholdelse af de gode medarbejdere, skriver FinansWatch.

De nyeste beskæftigelsestal fra FA's medlemsvirksomheder viser, at beskæftigelsen fortsat falder.