To fratrådte medarbejderes opdatering af deres Linkedin profiler var målrettet kommunikation til deres professionelle netværk. Det kom til at koste hver medarbejder en bod på 100.000 kr

I 2014 udbyder Aalborg Universitet HD(FR) i både Aalborg, Aarhus og København

Igen i år slår FA teltdugene op for debatter på Folkemødet på Bornholm - men denne gang i et fælles finanstelt. FA byder i år på en række spændende debatter om arbejdsmarked og beskæftigelse

Bliv hurtig klar til Erhvervsjura og Samfundsøkonomi på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning: Følg fagene Indledende erhvervsjura og Matematik med økonomisk profil

Regeringens mål om at styrke de danske virksomheders muligheder for at skabe vækst, herunder nye jobs, er positivt. Men der er klart plads til forbedringer

Sædvanen tro holder Syddansk Universitet orienteringsmøder om deres udbud på HD(FR) på Campus i Slagelse 27. maj og i Kolding den 4. juni

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen har for meget fokus på lediges adgang til uddannelse og for lidt på arbejdsmarkedets behov

Der er sket to ændringer af datoerne for karrieredagene på finansøkonomuddannelsen

Regeringen har lanceret to udspil, som vil gøre det lettere for danske virksomheder at ansætte højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet

Regeringen har bedt et embedsudvalg undersøge effekterne af højere adgangskrav på gymnasierne. Det er et positivt tiltag, men der er brug for en langt bredere politisk debat om kvaliteten i gymnasierne