Efteråret byder på nye opdaterede udgaver af bøgerne ”Finansielle forretninger og Rådgivning – PRIVAT” og ”Finansielle forretninger og Rådgivning – ERHVERV”

FA er i dialog med Finansforbundet om at nedsætte den fælles bestyrelse for puljen til kompetenceudvikling, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i år

FA har netop udgivet strukturstatistikken for 2013, som tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 63.200 finansansatte

Branchearbejdsmiljørådet BAR Kontor indbyder til eftermiddags-møder om forebyggelse af stress. BAR Kontor har desuden udgivet branchevejledning om forebyggelse af mobning

Mange fandt vejen til Finansteltet for at diskutere arbejdsmarked og kompetencer med FA på årets Folkemøde

To fratrådte medarbejderes opdatering af deres Linkedin profiler var målrettet kommunikation til deres professionelle netværk. Det kom til at koste hver medarbejder en bod på 100.000 kr

I 2014 udbyder Aalborg Universitet HD(FR) i både Aalborg, Aarhus og København

Igen i år slår FA teltdugene op for debatter på Folkemødet på Bornholm - men denne gang i et fælles finanstelt. FA byder i år på en række spændende debatter om arbejdsmarked og beskæftigelse

Bliv hurtig klar til Erhvervsjura og Samfundsøkonomi på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning: Følg fagene Indledende erhvervsjura og Matematik med økonomisk profil