Samspil mellem det aftagende arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner er nøglen til at sikre relevans og kvalitet på uddannelserne.

Der er mange måder, en virksomhed kan løfte psykisk arbejdsmiljø og trivsel på. Et eksperimentarium sætter fokus på, hvordan man kan gøre medarbejdere mere robuste og parate til forandringer i virksomheden

Arbejdsmiljørådet holder den 22. september en konference med fokus på psykisk arbejdsmiljø under fastholdelses- og inklusionsforløb

Rådet for Erhvervsakademi- og Professionshøjskoleuddannelser har udgivet sin årsberetning for 2013. Den indeholder flere relevante anbefalinger for finanssektoren

Efteråret byder på nye opdaterede udgaver af bøgerne ”Finansielle forretninger og Rådgivning – PRIVAT” og ”Finansielle forretninger og Rådgivning – ERHVERV”

FA er i dialog med Finansforbundet om at nedsætte den fælles bestyrelse for puljen til kompetenceudvikling, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i år

FA har netop udgivet strukturstatistikken for 2013, som tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 63.200 finansansatte

Branchearbejdsmiljørådet BAR Kontor indbyder til eftermiddags-møder om forebyggelse af stress. BAR Kontor har desuden udgivet branchevejledning om forebyggelse af mobning

Mange fandt vejen til Finansteltet for at diskutere arbejdsmarked og kompetencer med FA på årets Folkemøde