Der gives en status på Finanskompetencepuljen samt principperne omkring puljen.

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) har udgivet en status for 2013-14. Rapporten viser, at kravene til udbud af nye uddannelser og uddannelsesudbud er blevet skærpet

Det er positivt, at regeringen nu tager konsekvensen af høj ledighed blandt nyuddannede og skærer i optaget på uddannelser, der ofte fører til ledighed. FA mener, at det er nødvendigt og modigt indgreb.

Kravene til studenters adgang til hovedforløbet på finansuddannelsen afklares først primo 2015

Et eksperimentarium sætter fokus på, hvordan man kan gøre ledere og medarbejdere mere robuste og parate til forandringer i virksomheden

Nu har Finansforbundet også udpeget medlemmer til puljebestyrelsen, og datoen for første møde er fastsat

Gymnasiereformen fra 2005 trænger til et serviceeftersyn. Ikke alt har virket efter hensigten, og det skal der gøres noget ved. Det er som bekendt fuldt lovligt at blive klogere med tiden.

Efteråret er praktikperiode for finansbachelorerne på 5. semester. I år er 228 finansbachelorer i praktik