Der er kommet gang i individuelle tilmeldinger til finansiel engelsk og digital kommunikation, men virksomhedsinitierede projekter efterlyses.

FA deltager igen aktivt i Folkemødet på Bornholm: I år er FA med til at arrangere fire debatter og et netværksarrangement.

Voksen- og efteruddannelsessystemet bør også bidrage til opkvalificering af medarbejdere med videregående uddannelser

Få en status på Finanskompetencepuljen samt mulighed for at se optagelse af webinaret fra 15-04-2015

Der gives en status på Finanskompetencepuljen samt principperne omkring puljen.

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) har udgivet en status for 2013-14. Rapporten viser, at kravene til udbud af nye uddannelser og uddannelsesudbud er blevet skærpet

Det er positivt, at regeringen nu tager konsekvensen af høj ledighed blandt nyuddannede og skærer i optaget på uddannelser, der ofte fører til ledighed. FA mener, at det er nødvendigt og modigt indgreb.

Kravene til studenters adgang til hovedforløbet på finansuddannelsen afklares først primo 2015