Siden 2005 har banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter kunnet ansætte indvandrere med ikkevestlig baggrund til indslusningsløn. Og det har været en succes, skriver Dagbladet Politiken.

FA har sammen med Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet afgivet et fælles høringssvar på Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse

FA beklager regeringens forslag om at afskære medarbejdere med videregående uddannelser fra statens voksenuddannelsesstøtte

Regeringen har i dag præsenteret sit lovprogram for 2015/2016, og der er både sødt og surt imellem.

Det mundrette begreb ”praksisnærhed” var det gennemgående tema på FA’s uddannelsespolitiske konference, som i år havde fået titlen ”Finanssektorens udfordringer, forretningsmodeller og kompetencebehov”.

Nu bliver det muligt at højne medarbejdernes kompetenceniveau i projektledelse og samfundsøkonomi. Finanskompetencepuljen udbyder i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner forløb på videregående niveau.

Der er kommet gang i individuelle tilmeldinger til finansiel engelsk og digital kommunikation, men virksomhedsinitierede projekter efterlyses.

FA deltager igen aktivt i Folkemødet på Bornholm: I år er FA med til at arrangere fire debatter og et netværksarrangement.

Voksen- og efteruddannelsessystemet bør også bidrage til opkvalificering af medarbejdere med videregående uddannelser

Få en status på Finanskompetencepuljen samt mulighed for at se optagelse af webinaret fra 15-04-2015