Bliv klogere på opkvalificering, livslang læring og det digitale arbejdsmarked, når Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet holder fælles kompetencekonference 9. september.

FA har sendt bemærkninger til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler. Læs høringssvaret her.

Hver tredje dansker efterlyser mere efter- og videreuddannelse indenfor digitale kompetencer, viser ny undersøgelse.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet fælles webinar om livslang læring og digitale kompetencebehov. Se eller gense webinaret i artiklen.

Via Finanskompetencepuljen vil Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet skrue op for udbuddet af digitale kurser, som finansansatte kan tage hjemme foran skærmen.

Via partnerskabet KomDigital kan ledere og medarbejdere i finansvirksomheder få et gratis løft af deres digitale kompetencer.

Flere end 100 virksomheder fra et bredt udsnit af finanssektoren har deltaget i en ny spørgeskemaundersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Undersøgelsen viser bl.a., at bløde kompetencer er eftertragtede i sektoren.

Ny undersøgelse viser, at medarbejdere med bløde kompetencer er eftertragtede i finanssektoren. Bløde kompetencer er et attraktivt supplement til de dybe faglige kompetencer, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, der står bag undersøgelsen.

I en ny stor undersøgelse blandt finansvirksomheder peger 83 procent af virksomhederne på, at digitaliseringen medfører nye kompetencekrav til de finansansatte.

I et nyt udspil foreslår regeringen massive investeringer i kompetenceudvikling af ufaglærte ledige. God idé, men glem ikke det øvrige arbejdsmarked, lyder reaktionen fra Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).