Finansvirksomheder forudser et stort behov for efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor det kommende år.

OK20. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet har udarbejdet en række gode råd om lokale udviklingsmidler og holder fælles webinar om emnet 2. oktober.

Kompetencekonferencen 2020, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet stod bag, fokuserede i år på, hvordan vi kan opkvalificere og videreuddanne medarbejdere hele livet. Se eller gense oplæg fra konferencen.

Kompetencekonference 2020, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet står bag, gennemføres digitalt.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet holdt torsdag fælles webinar om mulighederne i Finanskompetencepuljen. Se eller gense webinaret i artiklen.

Bliv klogere på fremtidens efteruddannelse og opkvalificering, når FA og Finansforbundet holder fælles kompetencekonference i september.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet holder fælles webinar om mulighederne i Finanskompetencepuljen. Det sker 27. august.

Finanstilsynet har anmodet om FA's bemærkninger til lovforslaget om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II). Læs høringen og FA's høringssvar her. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.

Bliv klogere på opkvalificering, livslang læring og det digitale arbejdsmarked, når Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet holder fælles kompetencekonference 9. september.

FA har sendt bemærkninger til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler. Læs høringssvaret her.