Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) er blevet forlænget frem til 2022. Det har arbejdsmarkedets parter og regeringen netop aftalt. Som en del af aftalen er det besluttet, at den ekstra AUB-regning til landets virksomheder fordeles over tre år.

Finanstilsynet har besluttet, at corona-ordningen, der muliggør lovpligtige certificeringer og re-certificeringer fra hjemmekontoret, gøres permanent. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikringsakademiet og Finanssektorens Uddannelsescenter roser beslutningen.

Reformkommissionen har bedt om input til sit arbejde, ligesom regeringen og arbejdsmarkedets parter står foran en fornyelse af trepartsaftalen om det offentlige efter- og videreuddannelsessystem. Derfor lancerer Kompetencerådet nu syv konkrete anbefalinger, der skal sikre en mere koordineret og strategisk efter- og videreuddannelsesindsats for alle i arbejdsstyrken.

Andelen af jobannoncer fra finanssektoren, der eksplicit indeholder krav om digitale kompetencer, er rekordhøj. Det viser ny opgørelse fra HBS Economics.

En ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) viser, at andelen af medarbejdere med videregående uddannelser er steget fra 20 procent ved årtusindeskiftet til 56 procent i 2020.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) sin årlige kompetencekonference. Se eller gense oplæg og debatter fra konferencen i artiklen.

Finanskompetencepuljen holder en stribe webinarer, der skal give bl.a. ledere og mellemledere indsigt i mulighederne for kompetenceudvikling via puljen.

Erhvervsrådgiverne skal have viden om bæredygtighed, så de kan hjælpe deres kunder med at se forretningsmuligheder og risici på området. Nyt kursus klæder dem på til at tage dialogen, uanset hvor langt kunderne er med den bæredygtige omstilling.

Uddannelsespuljen på forsikringsområdet er populær. 175 medarbejdere har allerede søgt puljen, der blev lanceret i december 2020. En helt ny aftale om, at Forsikringsakademiets uddannelser giver merit til efteruddannelse på akademi- og diplomniveau, forventes at øge interessen for Uddannelsespuljen yderligere.

Regeringen mangler fokus på, hvordan arbejdsudbuddet kan øges, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i en reaktion på regeringens finanslovsudspil, der blev offentliggjort mandag.