Ligestillingsafdelingen har anmodet om FA's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer). Læs FA's bemærkninger her.

47 procent af de ca. 8.000, der blev nyansat i finanssektoren i 2019, kom fra virksomheder eller organisationer udenfor sektoren. Analysen går i dybden med, hvilke medarbejderprofiler finansvirksomhederne rekrutterede i 2019.

Onsdag holdt Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) streamingsarrangement om håndtering og forebyggelse af seksuelle krænkelser. Se eller gense streamingen i artiklen.

Det kønsskæve arbejdsmarked skaber lønforskelle mellem kvinder og mænd. Det fremgår af en ny rapport, som VIVE netop har udgivet.

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.

Virksomheder, der opfylder en række kriterier, skal ifølge dansk lovgivning udarbejde en kønsopdelt lønstatistik.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder webinar om kvinder i ledelse 26. august. Webinaret bliver samtidig startskuddet for et nyt forum for medarbejdere, der arbejder med mangfoldighed og diversitet i FA’s medlemsvirksomheder.

Jo længere mors uddannelse er, jo flere barselsdage holder far med den lille ny. Det viser en ny opgørelse, der bygger på tal fra Danmarks Statistik.

På finansbacheloruddannelsen er andelen af nye kvindelige studerende faldet med næsten fem procent i år i forhold til 2019-optaget.