Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) inviterer til debat om kvinder i ledelse, når Altinget i denne uge holder sit sommermøde i København. Debatten kan følges via nettet.

Fredag den 6. marts lancerer Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) et fælles sæt anbefalinger til, hvordan landets penge- og realkreditinstitutter kan få flere kvinder i topledelsen. Anbefalingerne lanceres ved en konference på Nationalmuseet i København.

En ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening kortlægger uddannelsesniveauet i finanssektoren. Opgørelsen viser bl.a., at flere yngre end erfarne medarbejdere har en videregående uddannelse.

Resultaterne af FA’s og Finansforbundets fælles projekt, der skal analysere barriere og muligheder for flere kvinder i ledelse i finanssektoren, offentliggøres ved en konference i marts 2020.

I en ny klumme på FinansWacth roser Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), regeringens nye kodeks målrettet headhunterfirmaer. Kodekset kræver blandt andet, at 33 pct. af de kandidater, som headhunterne præsenterer for deres klienter, skal være kvinder.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet nedsætter fælles arbejdsgruppe, der skal se nærmere på barrierer og muligheder for at øge andelen af kvinder på topposter i finanssektoren.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en virksomhed indførte forskellige regler for mandlige og kvindelige ansattes påklædning. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

Regeringen vil ændre ligebehandlingsloven, så reglerne for seksuel chikane bliver skærpet.

Nyt inspirationskatalog skal give virksomheder gode idéer og redskaber til, hvordan de kan arbejde med at få flere kvinder på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalerne. Bag kataloget står regeringen.

Regeringen har oprettet en pulje, som virksomheder kan søge til aktiviteter, der styrker oplysningen om fædres muligheder og rettigheder i forbindelse med orlov.