Den nye whistleblowerlovgivning bør være enkel og gennemskuelig, skriver Merete Preisler, underdirektør og advokat (H) i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i FinansWatch.

Den 1. januar trådte den nye frihandels- og samarbejdsaftale mellem EU-landene og Storbritannien i kraft. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udarbejdet en grundig Q&A om aftalens betydning for finansvirksomheder.

Et nyt direktiv om mindsteløn, som Europa-Kommissionen netop har offentliggjort, vækker bekymring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet om FA's bemærkninger til et lovforslag der ændrer i udlændingeloven. Læs lovforslaget og FA's høringssvar her.

EU-Kommissionen vil fremsætte et forslag om EU-lovgivning om mindsteløn. Det understregede kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin årlige tale til Europa-Parlamentet. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder lovgivningen for en trussel mod den danske model.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) anbefaler, at virksomheder aftaler midlertidigt hjemmearbejde med medarbejdere, som vender hjem efter ophold i Kina, fx i forbindelse med forretnings-, studie- eller ferierejser.

Det er stadig uklart, om Storbritannien forlader EU med eller uden en aftale. Og dermed hvilken betydning Brexit vil få på det ansættelsesretslige område i Danmark.

EU og Storbritannien er blevet enige om en ny Brexit-aftale, der nu skal til afstemning i det britiske parlament. FA følger udviklingen og vil informere medlemsvirksomhederne om aftalens betydning for det danske finansielle arbejdsmarked, hvis den bliver vedtaget.

I løbet af GDPR-lovgivningens første leveår er der givet en række markante bøder til virksomheder i EU’s medlemslande. Dansk datatilsyn planlægger besøg i finanssektoren.

UNI Europa Finance og Insurance Europe, der repræsenterer arbejdstagere og -givere på det europæiske forsikringsarbejdsmarked, er blevet enige om to nye fælles erklæringer.