I et nyt notat giver Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) svar på de ansættelsesretlige spørgsmål, som typisk dukker op ifm. julefrokoster og vintervejr.

Ny opgørelse kortlægger sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sygefravær. Via opgørelsen har FA’s medlemsvirksomheder mulighed for at sammenligne sig med hele sektoren eller med de enkelte overenskomstområder.

I anledning af Danmarks Mentale Sundhedsdag sætter arbejdspladser over hele landet torsdag fokus på mental sundhed.

Flere europæiske mænd skal tage barsel. Det mener et flertal i EU, som nu vil indføre to måneders øremærket barsel til begge forældre. De nye regler kommer til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

Det afgørende er, om en orlov i forbindelse med barsel er startet før 1. juli 2018 eller ej. Orlov påbegyndt 1. juli og senere følger de nye regler

Via få klik på FA’s hjemmeside kan du nu se en uddannelsesopdelt løn- og fraværsstatistik for din virksomhed.

FA’s medlemsvirksomheder, som beskæftiger 10 fuldtidsansatte eller derover, skal indberette oplysninger til FA om medarbejdernes løn- og fraværsforhold. I Statistikvejledning fraværsindberetning 2017 kan du læse om, hvilke krav der er til statistikindberetningen.