Økonomerne i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop lagt sidste hånd på nye statistikker. Via de dugfriske statistikker kan FA’s medlemsvirksomheder se sine virksomhedsspecifikke løn- og fraværsstatistikker opdelt på uddannelse.

En ny aftale giver forældre til børn, der er hjemsendt grundet covid-19, mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Et enigt Folketing indgik tirsdag en aftale, der sikrer alle forældre, som mister et barn under 18 år, ret til seks måneders sorgorlov.

FA har i perioden 22. april-1.maj 2020 foretaget en undersøgelse blandt FA’s medlemsvirksomheder. FA’s undersøgelse indeholder 18 spørgsmål, der blandt andet omhandler trivsel og produktivitet i forbindelse med hjemmearbejde under corona-krisen. Undersøgelsen er en del af tre forskellige undersøgelser, der samlet set skal belyse, hvordan corona-krisen har påvirket arbejdet i finanssektoren. De øvrige undersøgelser foretages af Forsikringsforbundet og Finansforbundet

Sundhedsstyrelsen har opdateret "Anbefalinger til personer i øget risiko". Anbefalingerne viser, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, og hvilken forebyggelse, styrelsen anbefaler virksomheder og medarbejdere.

Folketinget har ændret sygedagpengeloven, så der kan udbetales sygedagpenge til ansatte eller pårørende, hvis den ansatte ikke kan varetage sit arbejde, fordi han eller hun er i øget risiko eller pårørende til en person i øget risiko ved smitte med covid-19. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under fraværet, kan der opnås dagpengerefusion.

Virksomheder kan miste dagpengerefusion, hvis en sygemeldt medarbejder afbryder sygefraværet for at holde ferie. Sygemeldte kan dog efter aftale med kommunen holde ferie under sygefraværet, så tab af dagpengerefusion undgås.

På hjemmesiden coronasmitte.dk kan virksomheder og borgere følge myndighedernes anbefalinger.

Medarbejdere, der kommer hjem fra risikoområder, bør arbejde hjemme i 14 dage, lyder anbefalingen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) til sine medlemsvirksomheder.

FA-notat giver gode råd om, hvilke initiativer virksomheder kan tage, hvis én eller flere medarbejdere bliver ramt af coronavirus. Notatet er senest opdateret 4. marts.