Undervisningsministeriet har netop offentliggjort, at den ene uges grundforløb for studenter på finansuddannelsen, som blev indført med eud-reformen i 2015, afskaffes pr. 1. august 2019. Det er meget glædeligt, at det efter adskillige års politisk pres endelig er lykkedes FA at få dette adgangskrav fjernet igen til gavn for FA’s medlemsvirksomheder.

Den vejledende timeløn for studerende i forsikringsvirksomheder er reguleret.

Overenskomstforhandlingerne på finans- og forsikringsområdet i Norge er brudt sammen. Finansforbundet i Norge har varslet strejke for over 20.000 medlemmer. Det forventes ikke, at en evt. arbejdskonflikt på finans- og forsikringsområdet i Norge vil berøre danske virksomheders aktiviteter i Danmark.

Lov om forsikringsformidling træder i kraft 1. oktober, oplyser EU.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sin årsberetning.

Dette nummer af FA*NU guider læserne til fremtidens forsikring på basis af en fælles konference mellem FA og DFL. Et nyt Folketing er trådt til - og FA giver i dette nummer et bud på nogle af de emner på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, som med fordel kunne ændres i det kommende folketingsår.

Statistikken tegner et øjebliksbillede af lønningerne på forsikringsområdet fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Statistikken er baseret på oplysninger for ca. 14.800 medarbejdere i kalenderåret 2014.