Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holdt fredag fælles streaming om lokale udviklingsmidler.

OK20. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet har udarbejdet en række gode råd om lokale udviklingsmidler og holder fælles webinar om emnet 2. oktober.

Der er 102 finansvirksomheder med tilsammen 37.500 medarbejdere i de 18 kommuner, der er omfattet af corona-nedlukning. Det viser en opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

COVID-19 blusser op igen rundt omkring i Danmark, og myndigheder vil ikke udelukke lokale restriktioner, nedlukninger og anbefalinger. Læs om aftalerne for finanssektoren i artiklen.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet har forlænget den særlige corona-aftale frem til udgangen af oktober.

Særaftalerne mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet og Forsikringsforbundet udløber 31. august. FA ønsker en forlængelse af aftalerne.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet forlænger den fælles COVID-19 aftale på assurandørområdet, så aftalen nu løber til og med 31. august.

FA har sendt bemærkninger til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler. Læs høringssvaret her.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holder webinar om reglerne for kollektive opsigelser. Det sker onsdag den 6. maj.

Vedlagte lønoversigt er gældende pr. 1. juli 2020, jf. overenskomsten indgået i marts 2020.