Proceduren for beregning og opkrævning af præmie på FA's ulykkesforsikring i Tryg ændres fra 1. januar 2020

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort, at den ene uges grundforløb for studenter på finansuddannelsen, som blev indført med eud-reformen i 2015, afskaffes pr. 1. august 2019. Det er meget glædeligt, at det efter adskillige års politisk pres endelig er lykkedes FA at få dette adgangskrav fjernet igen til gavn for FA’s medlemsvirksomheder.

Den vejledende timeløn for studerende i forsikringsvirksomheder er reguleret.

Overenskomstforhandlingerne på finans- og forsikringsområdet i Norge er brudt sammen. Finansforbundet i Norge har varslet strejke for over 20.000 medlemmer. Det forventes ikke, at en evt. arbejdskonflikt på finans- og forsikringsområdet i Norge vil berøre danske virksomheders aktiviteter i Danmark.

Lov om forsikringsformidling træder i kraft 1. oktober, oplyser EU.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sin årsberetning.

Vedlagte lønoversigt er gældende pr. 1. juli 2017, jf. overenskomsten indgået i marts 2017.

Timeløn til studerende udgør pr. 1. april 2016 118,02 kr. ekskl. pension i den statslige overenskomst.

Ny sats for indslusningslønnen på forsikringsområdet