FAMagasin om resultatet af overenskomstforhandlingerne med DFL

FA har indgået ny overenskomst med henholdsvis Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening og Finansforbundet

Der er indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, og Finansforbundet om en ny tre årig overenskomst

Der er indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, DFL, om en ny tre årig overenskomst på forsikringsområdet

Forhandlingerne om en ny overenskomst for medarbejderne i pengeinstitut- og realkreditsektoren fortsætter i Forligsinstitutionen

Dansk Industri og 3F’s Transportgruppe har indgået en ny treårig overenskomst på transportområdet

Finansforbundet har 18. februar afgivet 1. konfliktvarsel på pengeinstitut- og realkreditområdet. Overenskomstforhandlingerne fortsætter nu i Forligsinstitutionen på et senere tidspunkt, som ikke er fastsat

Forhandlerne fra Finansforbundet har afbrudt forhandlingerne om en ny overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Tirsdag morgen 18. februar modtog FA’s forhandlingsudvalg 1. strejkevarsel fra Finansforbundet, da det ikke var muligt at nå til enighed om en ny overenskomst inden for pengeinstitut- og realkreditområdet

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag, der bl.a. indeholder et forbud mod variabel løn i forbindelse med salg til "detailkunder"