Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder FA, har i dag indgået en fornuftig aftale om nye nationale mål for arbejdsmiljøet frem mod 2030.

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en ny overenskomst. Se eller gense videopræsentation af hovedpunkterne i aftalen.

Tirsdag fortsatte Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet forhandlingerne om en ny overenskomst, OK20.

Virksomhederne skal forberede sig på en mulig arbejdskonflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2020. FA og Finansforbundet har udgivet en ny udgave af den fælles konfliktvejledning

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) sender i denne uge et elektronisk spørgeskema til de personaleansvarlige i alle medlemsvirksomheder. Skemaet skal afdække virksomhedernes ønsker og forslag til OK20.

Norge undgår at blive ramt af storkonflikt, da Finans Norge og Finansforbundet i Norge i nat blev enige om en ny kollektiv overenskomst. En række norske finansvirksomheder er dog alligevel blevet ramt af strejke.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop offentliggjort sin årsberetning.

Et flertal af de medlemmer, der har afgivet deres stemme ved Finansforbundets urafstemning om OK17-resultatet, har sat kryds i rubrikken JA. Dermed står det klart, at den nye overenskomst træder i kraft 1. april i år. 

Ansatte i landets forsikrings- og pensionsselskaber får 5,85 procent i lønstigninger de kommende tre år. Det står klart efter, at Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening tirsdag aften landede en ny overenskomst.

Tirsdag aften indgik Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) en ny treårig overenskomst. Onsdag kl. 11 gennemgår Mariane Dissing, adm. direktør i FA, aftalen via webstream på fanet.dk.