Der er forskellige personaleomsætningsmønstre på FA's forskellige overenskomstområder. På forsikringsområdet ligger personaletilgangen meget tættere på -afgangen end på penge- og realkreditområdet

Efter et større fald fra marts til april på 3.700 personer er den sæsonkorrigerede bruttoledighed steget en smule frem til juni

Personaleomsætningen i finanssektoren har ikke ændret sig markant de senere år. Den andel, som forlader et job i sektoren, er fortsat højere end andelen, der starter i et nyt

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på de videregående finansielle uddannelser

Højesteret har godkendt kompensation til elever, som uberettiget har fået deres uddannelsesaftale ophævet af arbejdsgiver. Det er en praksisændring

Det spørgsmål skal EU-domstolen besvare i en dansk sag. Foreløbig har Generaladvokaten udtalt, at svær fedme kan udgøre et handicap. Det endelige svar kommer EU-domstolen med

Ny reform gør det hurtigere og mere smidigt for virksomheder at rekruttere højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet

En medarbejder, som havde et alkoholproblem, blev bortvist efter at have fejlbehandlet en patient. Østre Landsret afgjorde, at bortvisningen var lovlig og ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap

Folketinget har vedtaget sygedagpengereformen. De første ændringer træder i kraft 1. juli 2014. Ændringerne har konsekvenser for både sygemeldte medarbejdere og deres arbejdsgivere

Branchearbejdsmiljørådet BAR Kontor indbyder til eftermiddags-møder om forebyggelse af stress. BAR Kontor har desuden udgivet branchevejledning om forebyggelse af mobning