Samspil mellem det aftagende arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner er nøglen til at sikre relevans og kvalitet på uddannelserne.

Der er mange måder, en virksomhed kan løfte psykisk arbejdsmiljø og trivsel på. Et eksperimentarium sætter fokus på, hvordan man kan gøre medarbejdere mere robuste og parate til forandringer i virksomheden

Efter barsel skulle en medarbejder arbejde i en anden butik, end hun plejede. Selv om det kunne få betydning for hendes provision, var det ikke i strid med ligebehandlingsloven

Arbejdsmiljørådet holder den 22. september en konference med fokus på psykisk arbejdsmiljø under fastholdelses- og inklusionsforløb

Rådet for Erhvervsakademi- og Professionshøjskoleuddannelser har udgivet sin årsberetning for 2013. Den indeholder flere relevante anbefalinger for finanssektoren

FA tilbyder i efteråret et spændende udvalg af kurser og konferencer - og et nyt kursus om lokalaftaler

Der er forskellige personaleomsætningsmønstre på FA's forskellige overenskomstområder. På forsikringsområdet ligger personaletilgangen meget tættere på -afgangen end på penge- og realkreditområdet

Efter et større fald fra marts til april på 3.700 personer er den sæsonkorrigerede bruttoledighed steget en smule frem til juni

Personaleomsætningen i finanssektoren har ikke ændret sig markant de senere år. Den andel, som forlader et job i sektoren, er fortsat højere end andelen, der starter i et nyt

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på de videregående finansielle uddannelser