FA håber, at regeringens kvalitetsudvalg kan understøtte bedre rammer for bachelorarbejdsmarkedet.

Det var ikke forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, at en medarbejder med handicap blev opsagt, fordi hun kun ville overgå til ansættelse i fleksjob på overenskomstmæssige vilkår

August-nummeret af FA•NU sætter fokus på uddannelsespolitik. Stadigt stigende forventninger og krav til medarbejderne i den finansielle sektor skærper også kravene til kompetenceudvikling.

Folketinget vedtog før sommeren en række ændringer i sygedagpengeloven. FA holder et "gå-hjem-møde" herom den 20. oktober. Mødet webstreames på FA's hjemmeside

Samspil mellem det aftagende arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner er nøglen til at sikre relevans og kvalitet på uddannelserne.

Der er mange måder, en virksomhed kan løfte psykisk arbejdsmiljø og trivsel på. Et eksperimentarium sætter fokus på, hvordan man kan gøre medarbejdere mere robuste og parate til forandringer i virksomheden

Efter barsel skulle en medarbejder arbejde i en anden butik, end hun plejede. Selv om det kunne få betydning for hendes provision, var det ikke i strid med ligebehandlingsloven

Arbejdsmiljørådet holder den 22. september en konference med fokus på psykisk arbejdsmiljø under fastholdelses- og inklusionsforløb

FA tilbyder i efteråret et spændende udvalg af kurser og konferencer - og et nyt kursus om lokalaftaler

Rådet for Erhvervsakademi- og Professionshøjskoleuddannelser har udgivet sin årsberetning for 2013. Den indeholder flere relevante anbefalinger for finanssektoren